Show menu Search
Mass Media
Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

You are here

№ 77-сұрақ

Сұрақ: Техникалық қадағалау инженерлік қызметтерді және (немесе) техникалық зерттеп қарау жөніндегі сараптамалық жұмыстарды жүргізу үшін құқығына қағаз аккредиттеу туралы куәлікті электронды түрде ұсынып беру мүмкін бе?

 

Жауап: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2016 жылғы 12 ақпандағы № 72 «Бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі объектілер бойынша техникалық қадағалауды және техникалық зерттеп-қарауды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу» бұйрығына сәйкес аттестатталған сарапшылар бірінші және екінші жауапкершілік деңгейіндегі техникалық және технологиялық күрделі объектілері техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын бір ұйымның құрамына кіреді.

Осылайша, осы стандарттың 5-тармағына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде. Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Алайда, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы

№ 202-V «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» занның

43-бабының 2-тармағына сәйкес егер рұқсат және (немесе) рұқсатқа қосымша қағаз нысанында берілген болса, лицензиат немесе екінші санаттағы рұқсатты иеленуші өтініші бойынша оларды электрондық форматқа көшіруге және рұқсаттың электрондық нысанын алуға құқылы.

Осы тармақтың күші тек қағаз нысанында ғана берілетін рұқсаттарға қолданылмайды.

Жоғарыда айтылғандарға ескере отырып, техникалық қадағалау қызметтерін және/немесе техникалық зерттеп қарау сараптамалық жұмыстарын жүргізу құқығына аккредиттеу куәлігін электронды форматқа көшіруге мүмкін емес екенін хабарлаймыз.

 

© 2020

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

Ministry for Investments and Development, Republic of Kazakhstan Committee on construction, housing and utilities services